cz

Odpady a obaly

  • program odpadového hospodářství, evidence odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, doprovodní listy nebezpečných odpadů, odpadové hlášení, recyklační fond
  • vyřízení kladných vyjádření orgánů státní správy v odpadovém hospodářství
  • zajištění autorizace pro nakládání s odpadovými oleji, autovraky a elektroodpady
  • odborná způsobilost k výkonu autorizace na nakládání s odpadovými oleji – č. Osvědčení MŽP SR: 160/06/0-6,3
  • odborné posudky v souvislosti s odpady
  • poradenství pro původce odpadů v oblasti odpadového hospodářství, odpadový management a zefektivnění nakládání s odpady

Kompletní zhodnocení stavu podniku z hlediska dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, v rozsahu podle požadavků zákazníka (zpracovává se většinou před změnou vlastníka podniku, při tendrech nebo před kontrolou orgánů státní správy zaměřených na životní prostředí)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug