cz

Etiketa

- zpracování etikety chemické směsi, příp. látky, v souladu se všemi právními předpisy a mezinárodními dohodami, které se vztahují na daný výrobek (např. Chemický zákon, biocidní zákon o obalech, ADR/RID, zákon o ochraně spotřebitele a další)

- audit souladu zpracovaných etiket s legislativou

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug