cz

RID železnice

 Bezpečnostní poradce RID

  • výkon funkce bezpečnostního poradce RID pro odesílatele, dopravce a příjemce nebezpečných věcí (oprávnění č.267 CZ)

 

Rozsah poradenství:

  • úvodní analýza přepravy nebezpečných věcí
  • manuál RID
  • školení RID
  • převodník mezi UN kódy a katalogovými čísly odpadů (při přepravě nebezpečných odpadů)
  • každoroční opakovaný interní audit zaměřený na kontrolu dodržování stanovených požadavků RID
  • informační a poradenský servis v oblasti RID
  • návrhy změn a opatření pro uvedení firmy do souladu s požadavky RID

 

Proč RID služby?

Od 1.1.2003 musí mít každá organizace (podnikatelský subjekt), který vykonává přepravu, nakládku, balení, plnění nebo vykládku nebezpečných věcí na území SR a ostatních států dohody COTIF, svého bezpečnostního poradce, tedy osobu poskytující kvalifikované poradenství a výklad ustanovení této dohody.

Za nedodržení nebo porušení povinností stanovených touto dohodou je možné uložit sankce do výšky 20 000 eur.

Bezpečnostní poradce RID

výkon funkce bezpečnostního poradce RID pro odesílatele, dopravce a příjemce nebezpečných věcí (oprávnění č.267 CZ)
 

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug