cz

EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí

  • vypracování záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
  • vypracování zprávy o hodnocení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
  • poradenství a zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí

Kompletní zhodnocení stavu podniku z hlediska dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, v rozsahu podle požadavků zákazníka (zpracovává se většinou před změnou vlastníka podniku, při tendrech nebo před kontrolou orgánů státní správy zaměřených na životní prostředí)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug