Priemyselná ekológia

Enviromentální audit

  • kompletní zhodnocení stavu podniku z hlediska dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, v rozsahu podle požadavků zákazníka (zpracovává se většinou před změnou vlastníka podniku, při tendrech nebo před kontrolou orgánů státní správy zaměřených na životní prostředí)

EIA

Posuzování vlivů na životní prostředí

Odpady a obaly

  • program odpadového hospodářství, evidence odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů, doprovodní listy nebezpečných odpadů, odpadové hlášení, recyklační fond
  • vyřízení kladných vyjádření orgánů státní správy v odpadovém hospodářství

Monitorování složek ŽP

  • monitorování složek ŽP (voda, půda, biota, hluk, apod.) v dotčených lokalitách (např. pro liniové stavby, průmyslové podniky a pod.)

Geologický průzkum

 

  • hydrogeologický průzkum
  • inženýrsko-geologický průzkum

Kompletní zhodnocení stavu podniku z hlediska dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, v rozsahu podle požadavků zákazníka (zpracovává se většinou před změnou vlastníka podniku, při tendrech nebo před kontrolou orgánů státní správy zaměřených na životní prostředí)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug