cz

CLP

  • poradenství pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek a chemických směsí v EÚ v oblasti uvádění chemických látek a chemických směsí na trh podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1208/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP)

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug