cz

Chemické poradenství

  • kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a směsí na trh pro výrobce, dovozce a distributory
  • klasifikace chemických látech a směsí podle platné legislativy
  • označování chemických látek a směsí podle platné legislativy (etiketa)
  • audit souladu pro uvádění chemických látek a směsí na trh 

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug