O nás

Vážení,

Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působíme na trhu na v České republice  a na Slovensku v oblasti poskytování integrovaných poradenských a inženýrských služeb a to v oblasti uvádění chemických látek a směsí na trh, průmyslové ekologie, podnikových systémů managementu kvality podle norem řady ISO 9000, systémů enviromentálního managementu podle norem řady ISO 14000, systémů managementu BOZP podle norem řady OHSAS 18000, dále přepravy nebezpečných věcí (silniční doprava, železniční doprava a letecká doprava podle předpisů ADR/RID/ICAO/IATA).

Vysoká kvalita našich služeb uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a věnujeme se mu s dostatečnou mírou citlivosti.

Jsme si jisti, že naše společnost přispěje zásadní měrou ke kvalifikovanému řešení vašich problémů v uvedených oblastech. Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stránkách.

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug