cz

Biocidy

  • kompletní poradenství v oblasti legislativy biocidů při jejich uvádění na trh pro výrobce, dovozce a distributory
  • oznamování biocidů na MZ ČR (podle přechodných ustanovení biocidního zákona)
  • autorizace biocidů na MZ ČR (a současně vzájemné uznávání autorizace)
  • registrace biocidů s nízkým rizikem na MZ ČR (a současně vzájemné uznávání registrace)

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug