cz

ADR silnice

Bezpečnostní poradce ADR

  • výkon funkce bezpečnostního poradce ADR pro odesílatele, dopravce a příjemce nebezpečných věcí (oprávnění  č.0084 SK)

rozsah poradenství:

  • úvodní analýza přepravy nebezpečných věcí
  • manuál ADR
  • školení ADR (včetně školení ostatních osob zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi - kromě řidičů)
  • převodník mezi UN kody a katalogovými čísly odpadů (při přepravě nebezpečných odpadů)
  • každoročně opakovaný interní audit zaměřený na kontrolu dodržování stanovených požadavků ADR
  • informační a poradenský servis v oblasti ADR
  • návrhy změn a opatření pro uvedení firmy do souladu s požadavky ADR

 

Poradenství a školení

  • poradenství a výklad požadavků „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ (ADR )při přepravě nebezpečných věcí (i odpadů) na území SR, ČR a ostatních zemí dohody podle požadavků klienta
  • školení ADR (včetně školení ostatních osob zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi - kromě řidičů)

Proč ADR služby?

Od 1.1 2003 musí mít každá organizace (podnikatelský subjekt), která vykonává přepravu, nakládku, balení, plnění nebo vykládku nebezpečných látek na území SR a ostatních států dohody ADR, svého bezpečnostního poradce, tedy osobu poskytující kvalifikované poradenství a výklad ustanovení této dohody.

Za nedodržení nebo porušení povinností stanovených touto dohodou je možné uložit sankce do výšky 1 000 000,-Kč.

Výkon funkce bezpečnostního poradce ADR pro odesílatele, dopravce a příjemce nebezpečných věcí (oprávnění  č.0084 SK)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug