EKO ADR

Proč EKO ADR

Proč EKO-ADR, s.r.o.?

S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické legislativy a legislativy enviromentu do vnitrostátních právních norem. Dodržování technických požadavků vyplývajících z těchto předpisů vyžaduje jejich komplexní znalost a úplné pochopení a to i na úrovni firem, což je často velmi náročné – nejen časově. V mnoha případech by firmy musely zaměstnat specialistu, který by se věnoval pouze této rozsáhlé a specifické problematice.

Finančně a časově jednodušší cestou se nabízí forma tzn. Oursourcingu, tedy svěření těchto specifických problémů do rukou společnosti, která má s jejich řešením a poskytováním kvalifikovaných služeb odborné zkušenosti a na tyto oblasti se zaměřuje.

Sankce a pokuty v oblastech chemické legislativy, legislativy enviromentu a přepravy nebezpečných látek mohou dosáhnout až až do výšky několika tisíc eur.

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug