cz

Bezpečnostní list (BL)

  • zpracování bezpečnostního listu chemické látky a chemické směsi (přípravku) pro výrobce, distributory a dovozce pro trh v České republice, na Slovensku a Evropské unii (česká, slovenská, anglická, německá verze)
  • audit souladu zpracovaných karet bezpečnostních údajů s legislativou

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug