REACH

  • poradenství pro výrobce a dovozce chemických látek a chemických přípravků v EU i mimo ní pro splnění požadavků Nařízení ES č.1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezovaní chemických látek (REACH)
  • předregistrace a registrace chemických látek
  • výkon tzv. "výhradního zástupce výrobce ze třetí země " dle čl.8 Nařízení ES č.1907/2006 o REACH

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug