Managerial systems

  • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008 v podniku
  • spracovanie dokumentácie SMK pre podnik 
  • vykonávanie interných auditov SMK
  • príprava k certifikácii SMK podľa ISO 9001:2008
Let us introduce to you the company EKO-ADR, established in Bratislava in 2003 to serve the Slovak and Czech markets with advisory and engineering...
Safety data sheets Product labels biocides
 
Only representative of a non-Community manufacturer in accordance with article 8 of Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration,...
Firebug